REKRUTACJA 2019/2020

Utworzono: wtorek, 27, luty 2018 Poprawiono: wtorek, 16, kwiecień 2019
 

UWAGA RODZICE!!!

Rozpoczął się okres rekrutacji dzieci na nowy rok przedszkolny 2019/2020.

Ø Z dniem 01.03.2019 /piątek/ rozpoczęliśmy wydawanie „Karty zapisu dziecka”,  które po wypełnieniu należy złożyć w kancelarii przedszkolnej,
bądź u nauczycielek gr. „Margaretek” do dnia 29.03.2019 /piątek/.
Przedszkole prowadzi rejestrację wydawanych i przyjmowanych kart.

Ø                    Rodzice, którzy planują kontynuację edukacji przedszkolnej swoich dzieci
              w naszej placówce, proszeni są o wpłatę 200 zł wpisowego  na konto                         przedszkolne do 29.03.2019 /piątek/, jednocześnie proszę
o przesłanie potwierdzenia przelewu.

Ø                   W/w kwota nie zwalnia Rodziców z obowiązku złożenia
„Karty zapisu dziecka” na nowy rok przedszkolny.

  Ø  Rodzice nowo przyjętych dzieci dokonają wpłaty wpisowego w wysokości 300 zł
po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

Ø                         Komisja rekrutacyjna dokona naboru dzieci na nowy rok przedszkolny.
Listy przyjętych dzieci  wraz z informacją o zebraniu  organizacyjnym  dla Rodziców nowo przyjętych dzieci zostaną wywieszone  na tablicy ogłoszeń 
w przedszkolu  w dniu 15.04.2019 /poniedziałek/.    

  Ø   Zainteresowani Rodzice mają obowiązek osobiście  sprawdzić wyniki rekrutacji. Przedszkole nie udziela telefonicznie informacji o przyjęciu dzieci
do naszej placówki.

                                                                                                

                                                         Podpisała dyrektor przedszkola  Krystyna Stankowska

 
Copyright 2012 Przedszkole. Sw Teresa. Designed by Joomla templates. All Rights Reserved.