Dzień w przedszkolu

Utworzono: piątek, 14, grudzień 2012 Poprawiono: piątek, 01, marzec 2024

Dzień  w Niepublicznym Przedszkolu św. Teresy od Dzieciątka Jezus

07.00 - 08.00

Własna aktywność dzieci,
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• wykonywanie zadań indywidualnych,
• czynności porządkowo-gospodarcze,
• pomoc w przygotowaniu do zajęć,
• ćwiczenia i zabawy ruchowe.

08.00 - 08.10

Przygotowanie do śniadania,
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

08.10 - 08.30

Śniadanie

8:30 - 9:00


9:00 - 10:00


Przygotowanie do zajęć dydaktycznych


Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,
Zajęcia i zabawy edukacyjne,
Zajęcia umuzykalniające
Zajęcia i zabawy ruchowe podejmowane z inicjatywy dzieci
Przygotowanie do posiłku, czynności porządkowo-higieniczne

10.00 - 10.15 II śniadanie

10.15 - 10.40

Dzieci starsze - 5 i 6 latki zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
Dzieci młodsze - 3 i 4 latki zabawy swobodne i zorganizowane

10.40 - 11.40

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym
-zabawy organizowane i swobodne,
-gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę ciała,
-obserwacje,
-prace w ogrodzie,
-zajęcia dodatkowe.

11.40 - 12.00
12:00 - 12:30

Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne
Obiad

Poobiedni relaks w przedszkolu

12.30 - 14.20

Grupy młodsze:
• odpoczynek poobiedni - leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej

Grupy starsze:
• relaksacja przy muzyce,
• kwadrans na bajkę (raz w tygodniu- bajka tematyczna i dostosowana do wieku dziecka),
• ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
• zajęcia dodatkowe,
• zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• zabawy tematyczne,
• kółka zainteresowań

14.20 - 14.30

Przygotowanie do podwieczorku
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

14.30 - 15.00

Podwieczorek

15.00 - 16.00

Kontynuacja działalności edukacyjnej,
• zabawy ruchowe,
• zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
• ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach,
• omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Pożegnanie dnia w przedszkolu

16.00 - 17.00

Własna aktywność dzieci,
• zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.


W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:
• co, najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
• co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
• jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,
• pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola.
Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.
Copyright 2012 Przedszkole. Sw Teresa. Designed by Joomla templates. All Rights Reserved.