O przedszkolu

Utworzono: wtorek, 11, grudzień 2012 Poprawiono: piątek, 06, październik 2023

Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy

od Dzieciątka Jezus w Gdańsku,  ul. Powstańców Warszawskich 52.

 

Nasze  przedszkole katolickie funkcjonuje od 2010 roku w godzinach od 7:00 do 17:00. Położone jest w dogodnym  punkcie komunikacyjnym miasta. Powstało z myślą o szczęściu dzieci i spokoju pracujących rodziców. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna opiekuje się dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat. Jako placówka katolicka, realizujemy cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, uwzględniając pełny rozwój osobowości małego dziecka, a za podstawę wychowania przyjmujemy chrześcijański system wartości.

W każdym dziecku rodzi się wewnętrzna ciekawość, dąży ono do poznania i tworzenia świadomego obrazu siebie, do odkrywania świata oraz odnalezienia w nim swojego miejsca. Nasze przedszkole służy dziecku i jego rodzinie, uczy życia opartego na fundamencie wiary, wprowadza w świat kultury i wartości.

Zadaniem przedszkola jest pomóc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem, troska o jego bezpieczeństwo , zdrowie i prawidłowy rozwój. Działania w naszej placówce wspierają dziecko w rozwoju, by wychować dobrego człowieka. Każdemu dziecku zapewniamy indywidualne podejście, szacunek dla jego godności i respektujemy jego tożsamość niezależnie od przekonań religijnych rodziców.

Nauczycielki w naszym przedszkolu mają odwagę i wolę prezentowania  w  codziennej praktyce pedagogicznej postawy chrześcijańskiego wychowawcy.  Współpracują z rodzicami w prowadzeniu dziecka i dbają o jego wszechstronny rozwój, w oparciu o dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego oraz metody pracy wychowawczo – dydaktycznej,  wspomagającej jego rozwój. W sytuacjach trudnych wspierają nas specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku.

Praca w naszym przedszkolu ukierunkowana jest na:

 • wdrażanie do życia modlitwy i osobistego kontaktu dziecka z Bogiem,
 • uczestnictwo we Mszy Świętej,
 • zdrowy styl życia i aktywność ruchową poprzez taniec, gimnastykę oraz częste zabawy na świeżym powietrzu,
 • wychowanie estetyczne poprzez umuzykalnianie dziecka oraz obcowanie z kulturą i sztuką,
 • nabywanie przez dziecko umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • naukę języków obcych oraz rzetelne przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole,
 • stwarzanie atmosfery ciepła i zrozumienia, tak aby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

 

Wszystkie działania wychowawcze zmierzają do tego, aby wychowanek naszego przedszkola był dobrze przygotowany do nauki w szkole, a przede wszystkim, aby był człowiekiem uczciwym, prawym, dobrym, szanującym siebie i innych; by kierował się w swoich wyborach najwyższą wartością, jaką jest Bóg oraz by znał i akceptował swoją wartość i rozwijał swoje dary i talenty.

Przedszkole proponuje oprócz zajęć wynikających z podstawy programowej:

 • Mszę świętą  /raz w miesiącu
 • Religia / dwa razy w tygodniu
 • Język angielski /dwa razy w tygodniu
 • Język włoski  /raz w tygodniu
 • Zajęcia rytmiczne / dwa razy w tygodniu
 • Zajęcia sportowe i korekcyjno- kompensacyjne /dwa razy w tygodniu
 • Nauka tańca  /raz w tygodniu
 • Szkółka piłkarska "Legendarni" / raz w tygodniu
 • Robotyka / raz w tygodniu
 • Zajęcia arteterapii - plastyka, muzyka i teatr/ dwa razy w tygodniu
 • Zajęcia logopedyczne / dla dzieci ze wskazaniem do terapii
 • Teatrzyki/ raz w miesiącu
 • Koncerty muzyczne /co dwa miesiące
 • Spotkania literackie z członkami rodzin „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi /policjant, strażak, lekarz, bibliotekarz itp./okazjonalnie/.
Copyright 2012 Przedszkole. Sw Teresa. Designed by Joomla templates. All Rights Reserved.