Prawa dziecka

Utworzono: sobota, 15, grudzień 2012 Poprawiono: niedziela, 23, grudzień 2012

Dziecko w naszym przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:

  • prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego;
  • prawo do szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
  • prawo do ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  • poszanowania jego godności osobistej;
  • poszanowania własności;
  • opieki i ochrony;
  • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
  • akceptacji jego osoby.

"Prawa dziecka"

Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek - tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, aby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały - najlepiej jak umiecie!

Podpisali:
Król Maciuś Pierwszy
Minister Baron von Rauch
[autor: Marcin Brykczyński]

Copyright 2012 Przedszkole. Sw Teresa. Designed by Joomla templates. All Rights Reserved.